Expertní setkání k tvorbě strategické vize a cílů Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

6.12.2019 0:00

Ve středu 27.11.2019 proběhlo v nově otevřených prostorách JCMM setkání, které mělo za cíl tvorbu strategické vize a cílů Jihomoravského kraje. Setkání se účastnili jak odborníci z řad veřejnosti, tak odpovědní pracovníci Krajského úřadu Jihomovarského kraje. Setkání probíhalo formou debaty v tematických skupinách, jejichž výstupem byly doporučení pro budoucí rozvoj regionu a také doplněná a prioritizovaná SWOT analýza. 

Setkání bylo velmi zajímavé a poskytlo pracovníkům KrÚ JMK velké množství cenných dat pro budoucí práci na tvorbě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+. 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.