Jednání regionalistů ORP V Jihomoravském kraji

5.12.2019 0:00

S ohledem na tvorbu Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále Strategie) se dne 20.09.2019 konalo v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje setkání s regionalisty správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Předmět jednání byla především, jak je již výše zmíněno, tvorba Strategie a to i v kontextu návaznosti na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+. Regionalisté tak dostali možnost zasáhnout do tvorby Strategie a dám nám jejich pohled na budoucí směřování rozvoje našeho kraje. 

STÁHNOUT
6.12.2019 0:00
STÁHNOUT
6.12.2019 0:00
Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.