Regionální sympozium

5.12.2019 0:00

 Dnes 20. listopadu 2019 se v areálu Brněnských veletrhů a.s. konala akce s názvem Regionální sympozium "Dotační možnosti pro obce našeho kraje".

Na Regionálním sympoziu byly prezentovány nejen dotační programy Jihomoravského kraje, které budou vyhlášeny v roce 2020, ale také národní dotační programy na rok 2020 paní ředitelkou Ing. Miroslavou Tichou z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+ paní ředitelkou Dr. Ing. Marií Zezůlkovou z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Výše zmíněné prezentace jsou k dispozici ve formátu PDF.

Akce byla spolufinancována z Operačního programu Technická pomoc.

 

 

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.