Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

30.3.2015 0:00

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je nástrojem pro zapojení občanů na místní úrovni a pro nalezení odpovědí na sociální, ekonomické a environmentální výzvy.

Dle Dohody o partnerství zpracovávají Místní akční skupiny (MAS) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), které představují ucelené rozvojové dokumenty vztahující se na území MAS. Manuál pro tvorbu Strategií komunitně vedeného místního rozvoje najdete zde.

Kontaktní osoba

Anna Čarková, email: annacarkova@centrum.cz, tel.: 774 664 698

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.