Integrovaná územní investice (ITI)

30.3.2015 0:00

Integrovaná územní investice (ITI) je obecně nástrojem pro realizaci integrovaných strategií rozvoje území umožňující koordinaci navzájem provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více programů ESI fondů. Řešené území představuje sídelní aglomerace či konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb.

V Jihomoravském kraji je nositelem ITI statutární město Brno, které zpracovává Integrovanou strategii Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI (IRS BMO). Informace o této strategii, záznamy z jednání pracovních skupin a výstupy ke stažení najdete zde.

Kontaktní osoby pro IRS BMO

Ing. Petr Šašinka, email: sasinka.petr@brno.cz, tel.: 542 172 058

Kateřina Šrámková, M.A., email: sramkova.katerina@brno.cz, tel.: 542 172 892

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.