17. zasedání RSK JMK

11.3.2019 0:00

Dne 22. února 2019 se ukutečnilo už 17. zasedání Regionální stálé konference. Zasedání proběhlo v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek jmenoval paní primátorku města Brna JUDr. Markéta Vaňková řádným členem Regionální stálé konference.

Za Svaz měst a obcí České republiky proběhlo několik změn nominací členů a jejich náhradníků, kteří se budou pravidelně účastnit zasedání Regionální stálé konference (RSK JMK).

Pozvánka

Přílohy zápisu 17. zasedání RSK JMK

Zápis 17. zasedání s připomínkou

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.