Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje

25.10.2018 0:00

V souvislosti s přípravou území Jihomoravského kraje na nové programové období 2014+ připravil Jihomoravský kraj projekt „Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje“. Cílem projektu je informovat instituce a organizace, které mají v novém programovém období žádat o finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) o novinkách v programovém období 2014+, připravenosti operačních programů. V neposlední řadě je cílem projektu také sdílet pozitivní i negativní zkušenosti spojené s přípravou a realizací projektů v programovém období 2007-2013.

Klíčové aktivity projektu:

1. Vzdělávání za účelem přípravy území Jihomoravského kraje na programové období 2014+

Vzdělávací cyklus je rozdělen do pěti tematických modulů, které jsou zaměřeny na:

  • obecné informace o programovém období 2014+ a přenos dobré i špatné praxe z programového období 2007-2013,
  • projektové a strategické řízení,
  • finanční řízení,
  • podpora De minimis a veřejné zakázky,
  • příprava modelových projektových žádostí.

Vzdělávání probíhá vždy v Brně, Blansku, Břeclavi a Znojmě.

2. Zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR pro území Jihomoravského kraje (RAP)

V projektu bude na základě průzkumu absorpční kapacity území JMK, kterou provádí zaměstnanci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zpracován dokument navrhující strukturu aktivit, které chtějí aktéři v území Jihomoravského kraje v nadcházejícím programovém období realizovat. Dokument projedná Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. RAP by měl sloužit jako podklad pro řídící orgány při vyhlašování územně a tematicky cílených výzev.

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Kontaktní osoba: Nikola Janíková, email: janikova.nikola@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 319.

 

Studijní materiály ke stažení

1. vzdělávací modul - přenos dobré praxe z minulého programového období, operační programy 2014+

2. vzdělávací modul - strategické a projektové řízení

3. vzdělávací modul - finanční řízení

4. vzdělávací modul - podpora De minimis a veřejné zakázky

5. vzdělávaví modul - příprava modelových projektových žádostí

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.