Pracovní setkání vedoucích odborů regionálního rozvoje krajských úřadů

25.10.2018 0:00

V rámci projektu Regionální stálé konefrence pro území Jihomoravského kraje proběhlo pracovní setkání vedoucích odborů (a jejich zástupců) regionálního rozvoje krajských úřadů, které se uskutečnilo v rámci průběhu veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2018 v Brně v pátek dne 19. ledna 2018 od 10:00 hodin. Jednání, které se konalo v areálu vědeckého zábavního parku VIDA! science centrum v Brně, Křížkovského 554/12, multifunkčním sále, bylo zaměřeno na krajská témata spolupráce v rámci regionálního rozvoje, přípravu a realizaci projektů v programovém období EU 2014–2020 a pozici krajů pro programové období kohezní politiky EU 2021–2027.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.