Pracovní setkání se zástupci mikroregionů

25.10.2018 0:00

V rámci projektu Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje se konalo v úterý 5. června 2018 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje pracovní setkání se zástupci mikroregionů. Účastníky byli především zástupci mikroregionů a obcí z území Jihomoravského kraje. Prezentovány byly především informace o evropském indexu kvality veřejné správy, Krajské správě ČSÚ v Brně a aktuálním stavu příprav Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Dále byli účastníci pracovního setkání seznámeni s dotazníkovým setřením v Jihomoravském kraji, zkušenostmi Centra pro regionální rozvoj s kontrolou projektů v Integrovaném operačním programu, průzkumem zaměstnanosti v Jihomoravském kraji v roce 2017, rozvoje cykloturistiky na území Jihomoravského kraje. Představen byl také nový projekt Jihomoravského kraje Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury. Závěrečná část setkání byla věnovýna Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.