Odborný seminář "Výsadba zeleně v jihomoravské krajině"

25.10.2018 0:00

V rámci projektu Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje proběhl v úterý 11. září 2018 v budově Administrativního a školícího centra Cejl odborný seminář s názvem "Výsadba zeleně v jihomoravské krajině". Účastníky byli především zástupci obcí a Místních akčních skupin z území Jihomoravského kraje. Prezentovány byly zejména praktické informace k výsadbě a údržbě zeleně, ale také byly zmíněny například možnosti, jakým způsobem lze výsadby financovat a to jak z krajských, tak národních zdrojů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.