16. zasedání RSK JMK

22.8.2018 0:00

Již 16. zasedání Regionální stálékonference se bude konat 21. září 2018, v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, v místnosti č 240 (druhé patro) od 9:00 hod. Jedná se dle harmonogramu o poslední Regionální konferenci v roce 2018.

Pozvánka na 16. zasedání RSK JMK

Program zasedání včetně příloh

Zápis včetně příloh

             

              

            

                   

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.