Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje 2018

28.6.2018 0:00

Na přelomu března a dubna 2018 bylo Jihomoravským krajem realizováno dotazníkové šetření. Dotazníkový arch byl zaslán celkem na 671 obcí (všechny obce Jihomoravského kraje vyjma VÚ Březina a Brna). V první části byly zkoumány připravované investiční záměry obcí, ve druhé části pak chybějící základní infrastruktura (vyjma kanalizačních sítí, o kterých má JMK svou databázi). Průzkumu se dohromady zúčastnilo 228 obcí různých velikostních kategorií. Výsledky průzkumu byly prezentovány Vládě ČR, která navštívila Jihomoravský kraj ve dnech 2. a 3. května 2018. Výslednou zprávu z dotazníkového šetření si můžete přečíst zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.