Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ze dne 13. června 2018

26.6.2018 0:00

Ve středu 13. června se uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro sociální oblast. Na programu jednání byla tato témata: Aktuální informace o projektech v rámci KPSVL v JMK; Aktuální informace o projektech ITI; Aktuální informace k Dočasné síti; Připravované výzvy v rámci OPZ; Připravované výzvy MAS, týkající se sociálních služeb; Návrhová část Strategie regionálního rozvoje 21+; Aktuální informace k projektu Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v JMK.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.