11. jednání PS pro životní prostředí ze dne 4. června 2018

26.6.2018 0:00

Dne 4. června 2018 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Pracovní skupina se zabývala výsledky hlasování o usneseních z předcházejícího jednání, tématem vody v krajině, problematikou kalů z ČOV, návrhy na témata pro další jednání a také pracovní verzí návrhové části Strategie regionálního rozvoje 2021+. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.