10. jednání PS pro RIS 3 ze dne 5. dubna 2018

20.4.2018 0:00

Ve čtvrtek 5. dubna se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje uskutečnilo desátě setkání členů pracovní skupiny RIS 3.

Podrobné informace o průběhu jednání najdete v zápise z jednání a na stránkách http://www.risjmk.cz/.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.