8. jednání PS pro RIS 3 ze dne 5.6.2017

20.6.2017 0:00

V pondělí 5. června 2017 se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje uskutečnilo osmé setkání členů pracovní skupiny pro RIS 3.

Podrobné informace o průběhu jednání najdete v zápise z jednání a na stránkách http://www.risjmk.cz/.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.