Jednání PS pro dopravní infrastrukturu ze dne 25. května 2018

19.6.2018 0:00

Dne 25. května 2018 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 6. jednání pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu. Pracovní skupina se zabývala následujícími tématy: Informace o komunikaci JMK – MMR ohledně 42. výzvy SC 1.1. IROP; Informace o realizaci projektů výzvy SC 1.1. IROP; 3. Informace o přípravě projektů 70. výzvy SC 1.1. IROP; Návrh úpravy seznamu projektů pro 70. výzvu SC 1.1. IROP; Informace o přípravě a realizaci projektů 42.  výzvy SC 1.1. IROP v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti; Informace o přípravě projektu Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje v rámci OPD2; Informace o přípravě projektů Kordis ve veřejné dopravě; Informace o výzvách a projektech v oblasti dopravy v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI. Vyjma výše uvedeného byla členům pracovní skupiny představena také pracovní verze návrhové části Strategie regionálního rozvoje 21+ a možnost jejího připomínkování. Podrobné informace oprůběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.