14. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 30. května 2018

15.6.2018 0:00

Dne 30. května 2018 se v administrativním a vzdělávacím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost.  Na programu jednání bylo seznámeni s aktuální situací v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství a dále projekty KaPoDaV (projekt na podporu kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji) a PolyGram (projekt na podporu polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji). Vyjma těchto témat byla členům pracovní skupiny představena také pracovní verze návrhové části Strategie regionálního rozvoje 21+ a možnost jejího připomínkování. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.