7. jednání PS pro RIS 3 dne 9. ledna 2017

28.2.2017 0:00

V pondělí 9. ledna se na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo sedmé setkání členů Pracovní skupiny RIS 3.

Podrobné informace o průběhu jednání najdete v zápise z jednání a na stránkách http://www.risjmk.cz/.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.