9. jednání PS pro RIS 3 dne 27. listopadu 2017

23.2.2018 0:00

V pondělí 27. listopadu se na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo deváté setkání členů pracovní skupiny RIS 3.

Podrobné informace o průběhu jednání najdete v zápise z jednání a na stránkách http://www.risjmk.cz/.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.