10. jednání PS pro životní prostředí ze dne 22. ledna 2018

15.2.2018 0:00

Dne 22. ledna 2018 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Na programu jednání byla zpráva z podzimního jednání RSK JMK, schválení termínů zasedání pracovní skupiny v roce 2018, odvody za vynětí ze zemědělského půdního fondu pro stavbu vodních děl, staré ekologické zátěže na území Jihomoravského kraje s uzavřenou ekologickou smlouvou a téma vody v krajině na území Jihomoravského kraje.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.