13. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 19. ledna 2018

15.2.2018 0:00

Dne 19. ledna 2018 se v administrativním a vzdělávacím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost.  Na programu jednání bylo seznámení členů pracovní skupiny s krátkodobým realizačním plánem Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2018–2019, představení aktivit na podporu odborného vzdělávání, aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství, projekt KAP JMK a projekty Implementace KAP, rámec podpory infrastruktury a investic KAP JMK a jeho aktualizace a představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.