Jednání PS pro dopravní infrastrukturu ze dne 8. září 2017

26.9.2017 0:00

Dne 8. září se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 5. jednání pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu. Na programu jednání byly informace o výzvách SC 1.1 a SC 1.2 IROP, informace o přípravě a realizací projektů v rámci 1. výzvy SC 1.1 IROP a RAP. Mezi další probíraná témata patřil návrh na aktualizaci seznamu projektů pro další výzvy SC 1.1 IROP a RAP JMK, informace opřípravě a realizaci projektů 2. výzvy SC 1.1 IROP, informace o přípravě a realizaci projektů výzvy SC 1.1 IROP v rámci integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, informace o přípravě projektu Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje v rámci OPD2, informace o přípravě projektů Kordis ve veřejné dopravě, informace o projektu železniční infrastruktury v JMK podporovaných z OPD2, informace o výzvách a projektech v oblasti dopravy v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI a Analytická a návrhová část Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021.

 

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise – včetně příloh – zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.