12. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 8. září 2017

25.9.2017 0:00

Dne 8. září se v administrativním a vzdělávacím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost.  Na programu jednání byla aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství, aktuální stav projektů Implementace KAP, představení připravovaných projektových záměrů do výzvy Budování kapacit II apřipomínkování analytické a návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021.

 

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

 

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.