Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ze dne 14. září 2017

25.9.2017 0:00

Ve čtvrtek 14. září se uskutečnilo setkání pracovní skupiny pro sociální oblast. Členové se věnovali  aktuálním dotačním příležitostem v rámci OP Zaměstnanost, dále aktuálním dotačním příležitostem v rámci IROP, aktuálním informacím ke KPSVL a aktuálním informacím o výzvách MAS v oblasti sociálních služeb. V rámci jednání pracovní skupiny byla také připomínkována analytická a návrhová část Programu rozvoje JMK 2018 – 2021.

 

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.