9. jednání PS pro životní prostředí ze dne 4. září 2017

25.9.2017 0:00

V pondělí 4. září se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla pracovní skupina pro životní prostředí. Na programu jednání bylo připomínkování analytické a návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021, informace k čištění odpadních vod JMK, a dále personální změna koordinátora pracovní skupiny.

 

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.