Jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch ze dne 5. září 2017

25.9.2017 0:00

V úterý 5. září se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 8. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Na programu jednání byly aktuální informace o vzniku DMO, informace o zrušení přímé letecké linky Brno – Eindhoven a připomínkování analytické a návrhové části Programu rozvoje JMK 2018 – 2021. V rámci jednání bylo garantkou pracovní skupiny Mgr. Zuzanou Vojtovou doporučeno zdůraznění a včlenění oblasti cestovního ruchu do Programu rovoje JMK 2018 – 2021.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.