Jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch 12. června 2017

19.6.2017 0:00

V pondělí 12. června se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo další jednání Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Předmětem již sedmého jednání byly informace o průběhu certifikací DMO a dotačním titulu na podporu DMO, vývoj Českého systému kvality služeb či představení nového konceptu veletrhu Regiontour. Dále byla prezentována brněnská Noc hotelů a aktivity Brna v rámci marketingového tématu „100 let Československa“. Na závěr se členové pracovní skupiny věnovali přípravě Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2018 - 2021

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.