Jednání Pracovní skupiny pro sociální oblast 5. června 2017

8.6.2017 0:00

V pondělí 5. června se uskutečnilo další setkání Pracovní skupiny pro sociální oblast. Členové se věnovali především problematice veřejné služby, novelám zákona o hmotné nouzi a byli seznámeni s Programem města Brna na podporu zaměstnanosti. Dále se podobně jako v ostatních pracovních skupinách věnovali Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2018 - 2021. Představeny byly taktéž možnosti financování vybraných sociálních služeb prostřednictvím MAS.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.