11. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 26. května 2017

8.6.2017 0:00

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost se sešla v pátek 26. května 2017 v administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Členové PS byli seznámeni s výsledky průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji za rok 2016, dále se zapojili do příprav Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2018 - 2021. Na programu jednání bylo také seznámení se s projekty Krajské hospodářské komory jižní Moravy a projekt Implementace KAP.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.