8. jednání PS pro životní prostředí 22. května 2017

5.6.2017 0:00

V pondělí 22. května se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla Pracovní skupina pro životní prostředí. Na programu jednání byla nová legislativa o ochraně přírody a krajiny, dále aktuální stav implementace soustavy Natura 2000 v Jihomoravském kraji a Program rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2018 - 2021.

Podrobné informace o průběhu jednání můžete najít v zápisu z jednání.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.