Jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch 1. března 2017

27.3.2017 0:00

Ve středu 1. března se členové Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch sešli na svém šestém jednání. Hlavním bodem jednání byl Národní programu podpory cestovního ruchu ČR, dále marketingový plán města Brna a informace o realizaci projektu GrünRaum.

 Podrobné informace o průběhu jednání naleznete zde.

Výsledky hlasování per rollam, které bylo vyvoláno v rámci posuzování projektů předložených do 1. výzvy NPP CR, jsou dostupné zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.