10. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 3. března 2017

22.3.2017 0:00

V pátek 3. března 2017 se v administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešli členové Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Hlavním bodem programu jednání byla aktualizace Rámce podpory infrastruktury a investic KAP JMK, který se týká projektových záměrů středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem, církevních a soukromých středních škol v území Jihomoravského kraje připravovaných do vyhlášených výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Celkem bylo hlasováno o technické opravě v rámci jednoho projektového záměru a o zařazení 6 nových projektových záměrů.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.