Jednání PS pro dopravní infrastrukturu 10. března 2017

16.3.2017 0:00

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu se v pátek 10. března setkala v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na svém 4. jednání. Obsahem byly aktuální informace ohledně přípravy projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku JMK“, dále projekty silnic II. a III. třídy připravované do 1. výzvy SC 1.1 IROP, příprava a realizace projektů v oblasti dopravy městem Brnem a společností Kordis a dále informace o možnostech financování budování cyklostezek.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje III je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000217.