7. jednání PS pro životní prostředí 13. února 2017

21.2.2017 0:00

Pracovní skupina pro životní prostředí se v pondělí 13. února 2017 sešla na svém 7. pracovním jednání v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Hlavními body programu byla diskuze nad aktuálním vývojem v oblasti čistoty vod ve VD Vranov, dále Plány zlepšování kvality ovzduší a Plány rozvoje vodovodů a kanalizací JMK.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.