9. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 25. listopadu 2016

5.12.2016 0:00

Členové Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost se v pátek 25. listopadu 2016 sešli v administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Obsahem 9. jednání bylo představení plánu aktivit realizace Krajského akčního plánu, seznámení se s aktuálními a připravovanými výzvami IROP a OP VVV, dále také prezentace projektu zaměřeného na mapování inkluze v JMK a představení projektů Lipky a MU.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.