Jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch 21. listopadu 2016

5.12.2016 0:00

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch se v pondělí 21. listopadu 2016 sešla v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na svém pátém jednání. Na programu jednání byla problematika nastavení podmínek regionální certifikace oblastních destinačních managementů, národní marketingové téma pro rok 2017 Baroko, informace o Národním programu podpory cestovního ruchu 2017 či realizace marketingové strategie v území Jihomoravského kraje.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.