6. jednání PS pro RIS 3 dne 9. června 2016

9.11.2016 0:00

Dne 9. června 2016 proběhlo v Brně již 6. jednání Pracovní skupiny pro RIS 3. Podrobnosti můžete nalézt v zápise z jednání, který je umístěn zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.