5. jednání PS pro RIS 3 dne 14. března 2016

8.11.2016 0:00

V pondělí 14. března se na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo páté setkání členů Pracovní skupiny RIS 3.

Podrobné informace o průběhu jednání najdete v zápise z jednání a na stránkách www.risjmk.cz.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.