Jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch 12. září 2016

30.9.2016 0:00

V pondělí 12. září se členové Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch sešli na svém čtvrtém jednání. Hlavním bodem programu byla aktuální situace ohledně zakládání oblastních destinačních managementů v Jihomoravském kraji, ale také informace o přípravě Národního programu podpory cestovního ruchu, elektronická evidence tržeb či cykloturistika v JMK a její rozvoj.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.