8. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 9. září 2016

20.9.2016 0:00

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost se v pátek 9. září 2016 sešla v administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje na svém osmém jednání. Hlavním bodem programu bylo projednání navržených opatření Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje (KAP) na období do konce roku 2018 a poskytnutí aktuálních informací o přípravě KAPu.

Zápis z jednání je včetně všech příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.