6. jednání PS pro životní prostředí 5. září 2016

6.9.2016 0:00

V pondělí 5. září se členové Pracovní skupiny pro životní prostředí sešli na svém 6. jednání, které bylo zaměřeno na čistotu ovzduší, konkrétně na problematiku lokálních topenišť jakožto hlavního zdroje znečištění. Na programu jednání bylo seznámení s aktuální situací znečištění ovzduší v Jihomoravském kraji, dále vyhodnocení 1. etapy dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji" a informace o 2. výzvě. Přijatá doporučení PS ŽP a návrhy řešení situace můžete nalézt v zápise, který je společně s prezentacemi z jednání dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.