Jednání PS pro dopravní infrastrukturu 26. srpna 2016

6.9.2016 0:00

V pátek 26. srpna se členové Pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu sešli na svém 3. jednání. Účastníci jednání byli seznámeni s aktuálními informacemi ohledně přípravy projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku JMK“, dále byl představen aktualizovaný seznam projektů silnic 2. a 3. třídy připravovaných do 1. výzvy SC 1.1 IROP. Zástupce města Brna a společnosti Kordis informovali členy PS o realizovaných a připravovaných projektech v oblasti dopravy.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.