Jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch 6. června 2016

29.6.2016 0:00

Dne 6. června se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch. Hlavními doby již třetího jednání pracovní skupiny byl program na podporu destinačních managementů, zavedení elektronické evidence tržeb a problematika nedostatku pracovníků v cestovním ruchu a nedostatečná jazyková vybavenost.

Zápis z jednání včetně všech příloh najdete zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.