7. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 23. května 2016

20.6.2016 0:00

Členové Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost se za účasti náměstka Juránka sešli dne 23. května k projednání Strategického rámce podpory infrastruktury a investic KAP JMK. Dokument se týká projektových záměrů středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem, církevních a soukromých středních škol v území Jihomoravského kraje předkládaných do vyhlášených výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Na jednání byly představeny jednotlivé projektové záměry, přičemž ty, které byly PS schváleny, budou projednány RSK JMK a v případě schválení zařazeny do Strategického rámce.

Zápis z jednání můžete nalézt zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.