6. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 6. května 2016

17.5.2016 0:00

Členové Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost se v pátek 6. května 2016 sešli v administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje na již šestém setkání. Nejprve se pracovní skupina shodla na rozšíření své členské základny o zástupce České školní inspekce, dále byla na programu Analýza potřeb území v rámci KAP, prioritizace potřeb území a poskytnutí aktuálních informací ohledně Strategické části Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK.

Podrobné informace naleznete v zápise, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.