4. jednání PS pro životní prostředí 4. dubna 2016

12.4.2016 0:00

Pracovní skupina pro životní prostředí se dne 4. dubna 2016 sešla k projednání problematiky čistoty vod ve Vranovské přehradě. Jednání se mimo členy pracovní skupiny zúčastnili zástupci společnosti AQUATIS, Povodí Moravy, Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM či starosta obce Vranov nad Dyjí.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.