Jednání Pracovní skupiny pro sociální oblast 6. dubna 2016

8.4.2016 0:00

Ve středu 6. dubna se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje sešli členové Pracovní skupiny pro sociální oblast. Představen byl aktuální vývoj v oblasti Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, dále se členové věnovali projektům v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Podrobné informace naleznete v zápise, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.