5. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 9. března 2016

24.3.2016 0:00

Dne 9. března 2016 se v administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešli členové Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Na programu jednání byla prezentace zkušeností města Brna s realizací Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, aktuální informace ohledně průběhu projektu KAP JMK a současný stav zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020.

Podrobné informace naleznete v zápise, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.