Jednání PS pro dopravní infrastrukturu 26. února 2016

14.3.2016 0:00

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu se dne 26. února 2016 sešla na svém druhém jednání. Na programu jednání byly jak aktuální informace ohledně vyhlášených výzev Integrovaného regionálního operačního programu, tak i poskytnutí informací ohledně současného postupu přípravy a realizace projektů z oblasti dopravy v JMK.

Podrobné informace naleznete v zápise, který je včetně příloh dostupný zde.

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV je spolufinancováno Evropskou unií. Registrační číslo projektu je CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000299 OPTP 2014-2020.